Điện thoại: (028) 35112730 Hotline: 0903.740.291/ 0912.22.8984
  • Chuyên mục: Tin tức

Ngành chiếu sang tại Việt Nam chiếm 25% năng lượng điện tiêu thụ, hiện có thể tiết kiệm được khoảng 10-15% lượng điện tiêu thụ này. Dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm LED là một giải pháp hiệu quả thúc đẩy tiết kiệm năng lượng.

Xem thêm

  • Chuyên mục: Tin tức

Có rất nhiều tranh luận về ứng dụng cho chip Led COB và chip led SMD. Để khách quan hơn chúng ta cần lướt qua một chút lý thuyết về chiếu sáng - Chip Led COB: COB Viết tắt của từ Chip On Board - Chip led SMD: SMD viết tắt của Surface Mounted Device

Xem thêm