Điện thoại: (028) 35112730 Hotline: 0903.740.291/ 0912.22.8984
  • Chuyên mục: Tin tức

Có rất nhiều tranh luận về ứng dụng cho chip Led COB và chip led SMD. Để khách quan hơn chúng ta cần lướt qua một chút lý thuyết về chiếu sáng - Chip Led COB: COB Viết tắt của từ Chip On Board - Chip led SMD: SMD viết tắt của Surface Mounted Device

Xem thêm

  • Chuyên mục: Tin tức

Thiết kế chiếu sáng nhân tạo Quảng trường đô thị Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo Quảng trường đô thị xây dựng trên cơ sở TCXDVN 259:2001. Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế xây dựng mới, cải tạo và kiểm định hệ thống chiếu sáng nhân tạo Quảng trường đô thị.

Xem thêm