Điện thoại: (028) 35112730 Hotline: 0903.740.291/ 0903.72.69.71

Đèn đường LED Dimming 5 cấp công suất

Đèn đường LED 5 cấp công suất có thể điều chỉnh tiết giảm từ 10% - 90% công suất tùy theo yêu cầu.