Hệ thống đèn đường thông minh: Trung tâm điều hành

Trung tâm điều hành là trái tim của hệ thống chiếu sáng thông minh. Nơi đây các dữ liệu sẽ được chuẩn hoá, phân tích và đưa ra các hướng xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Trong mô hình thành phố thông minh, trung tâm giám sát dịch vụ công ích (là 1 trong số 15 trung tâm chức năng) sẽ thực hiện giám sát, theo dõi về hoạt động của các dịch vụ:

  • Cấp nước sạch;
  • thu gom và xử lý rác thải;
  • thoát nước và xử lý nước thải;
  • chống úng ngập cục bộ;
  • chiếu sáng đô thị.

Như vậy ta thấy chiếu sáng đô thị là một phần rất nhỏ trong hệ thống đó. Tại Tp.HCM Trung tâm do Công ty CP chiếu sáng công cộng Tp.HCM quản lý và điều hành. Thực hiện các nhiệm vụ:

  • Chiếu sáng các công trình giao thông: đèn đường – đèn tín hiệu giao thông – bảng thông tin giao thông.
  • Chiếu sáng không gian công cộng.
  • Chiếu sáng mỹ thuật: UBND Tp.HCM – Nhà hát Thành phố – Hội trường Thống nhất – Bảo tàng Mỹ thuật – Cầu Thủ Thiêm 1&2 – Cột cờ Thủ Ngữ – Hầm chui cầu Khánh Hội…
  • Chiếu sáng bảng cổ động – bảng quảng cáo
  • Trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội.

Năm 2019 Sở GTVT Tp.HCM chuyển giao một số lĩnh vực sang Sở xây dụng quản lý và đổi tên thành: Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếu sáng thông minh.