Đèn LED kho lạnh công nghiệp

Kho lạnh công nghiệp -30ºC đến -40ºC.

  • CS-50: 50W – 1568K
  • CS-100: 100W – 2906K
  • CS-150: 150W – 3967K