Điện thoại: (028) 35112730 Hotline: 0903.740.291/ 0912.22.8984
  • Chuyên mục: Tin tức

Thiết kế chiếu sáng nhân tạo Quảng trường đô thị Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo Quảng trường đô thị xây dựng trên cơ sở TCXDVN 259:2001. Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế xây dựng mới, cải tạo và kiểm định hệ thống chiếu sáng nhân tạo Quảng trường đô thị.

Xem thêm

  • Chuyên mục: Tin tức

Trong xu thế phát triển đô thị thông minh, bền vững, nhiều thành phố trên cả nước đã triển khai hàng loạt dự án đổi mới công nghệ đèn đường ở quy mô lớn.

Xem thêm