Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ đo dòng rò

  • Thiết bị đo dòng rò được sử dụng để đo đạc giá trị dòng rò xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của tủ điều khiển.
  • Giá trị đo đạc được truyền về bộ điều khiển trung tâm Icenter thông qua cổng RS485
  • Bộ điều khiển trung tâm Icenter sẽ truyền giá trị dòng rò về trung tâm điều khiển theo thời gian thưc.
  • Phần mềm cảnh báo người quản lý khi giá trị dòng rò vượt ngưỡng cảnh báo.
  • Tâm đo : 0 – 500 mA (và có thể mở rộng theo yêu cầu của khách hàng)
  • Sai số đo < 1%