Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ lọc xung nhiễu : Là thiết bị lọc các xung điện áp trong hệ thống điện.

Thông thường các xung này do các thiết bị khác gây ra, khi hoạt động nó sinh ra những xung nhiễu quay ngược lại hệ thống.

Đặc biệt các các thiết bị liên quan đến động cơ, biến tần, nguồn xung.

Trong qua trình vận hành nó hay có xung áp ngược kiểu như máy phát điện ngược lại. Làm cho điện bị nhiễu sóng sin.

Ứng dụng:

Lọc các xung điện áp gây nhiễu các thiết bị, sử dụng cho các bộ nguồn xung, máy hàn, UPS, Máy dệt, oscilloscopes, máy tính công nghiệp, bộ điều khiển, biến tần, driver servo, driver step, và các thiết bị khác.